NEMA SANKCIJA NI POSLJEDICA:  INSTITUCIJE U BRČKO DISTRIKTU NISU POSTUPILE U SKLADU SA 65 ZAKONA

NEMA SANKCIJA NI POSLJEDICA: INSTITUCIJE U BRČKO DISTRIKTU NISU POSTUPILE U SKLADU SA 65 ZAKONA

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su na press konferenciji predstavili nalaze Analize procesa javne revizije u Brčko distriktu za 2015. – 2018. godinu. Između ostalog, CCI ukazali su na neefikasnost procesa javne revizije, nedostatke zakonodavnog okvira, nemar revidiranih institucija da isprave nepravilnosti kao i na potrebu za aktivniji pristup Skupštine i Tužilaštva Brčko distrikta BiH u cjelokupnom procesu. Naime, za četiri godine Ured za reviziju kreirao je 110 izvještaja finansijske revizije od kojih je 31 izvještaj iskazan sa pozitivnim mišljenjem, dok je za 79 izvještaja iskazano mišljenje sa rezervom ili negativno mišljenje. Za četiri godine institucije sa negativnim mišljenjem i mišljenjem sa rezervom potrošile su približno 994 miliona 247 hiljade KM javnog novca. Također, revizorski izvještaji pokazuju da u tom periodu institucije nisu postupile u skladu sa
65 različitih zakona čak 365 puta, i 97 podzakonskih akata čak 339 puta.

Najveće nepravilnosti uočene su u procesu javnih nabavki, dok je Analizom utvrđeno da su gotovo sve revidirane institucije barem jednom postupile nepoštujući Zakon o javnim nabavkama.
Izdvaja se da su negativna revizorska mišljenja za tri godine uzastopno dobijali Ured za upravljanje javnom imovinom, Odjeljenje za obrazovanje i Javno preduzeće Radio Brčko dok su najveći broj nerealizovanih preporuka imali Ured za upravljanje javnom imovinom, Odjeljenje za obrazovanje, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu, Ured gradonačelnika i Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge.

Iako je Ured za reviziju izdao 1687 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, institucije su realizovale svega 33% preporuka, dok za neuklanjanje ostalih nepravilnosti nisu dobile sankcije.
Također, u
37% slučajeva institucije nisu u zakonskom roku dostavile niti program mjera uklanjanja uočenih nepravilnosti. Tim povodom, CCI ukazuju su na potrebu efikasnijeg procesa javne revizije u Brčko distriktu BiH, koji pored odgovornosti revidiranih institucija da isprave nepravilnosti i realizuju revizorske preporuke, zahtijeva i aktivniji pristup Skupštine Brčko distrikta BiH u razmatranju revizorskih izvještaja te pokrenute istražne radnje od strane Tužilaštva.

Naime, revizorski izvještaji će imati efekta na povećanje efikasnosti i transparentnosti u trošenju javnih sredstava, tek ukoliko organi nadležni za postupanje po revizorskim izvještajima provode odgovarajuće mjere, koje će „natjerati“ institucije da odgovornije troše javni novac.
CCI će se u narednom periodu aktivno baviti ovom problematikom, nastojeći u suradnji sa svim akterima identifikovati prostor za unapređenje procesa, što bi u konačnici dovelo do efikasnijeg trošenja javnih sredstava. Dodatno, javnosti je dostupan specijalizovani web portal
Revizije.info koji je fokusiran na temu revizije, odnosno kontrole utroška javnog novca i rada javnih ustanova i preduzeća u skladu sa zakonom. Sastavni dio portala čini baza podataka o finansijskim revizijama provedenim u BiH, u posljednje 4 godine.

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)