Vlada Brčko distrikta usvojila je Program subvencioniranja dijela kamata za kupovinu prve nekretnine

Vlada Brčko distrikta usvojila je Program subvencioniranja dijela kamata za kupovinu prve nekretnine

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem nastavku prve redovite sjednice usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriju Brčko distrikta BiH.

Pravo na korištenje subvencije kamata imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na teritoriju Brčko distrikta BiH i koje su kredit koristile za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriju Brčko distrikta BiH.

Maksimalni iznos kredita za koji će se subvencionirati dio kamata je 100.000 KM, a maksimalan rok otplate kredita po kojem se subvencioniraju kamate je do 25 godina.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na nacrt odluke o usvajanju Strategije upravljanja nusproizvodima životinjskog podrijetla i životinjskim otpadom u BiH, Prijedlog odluke o imenovanju članova pregovaračkog tima s Europskom bankom za obnovu i razvoj i Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost na Nacrt sporazuma između Vlade NR Kine i Savjeta ministara BiH o suradnji u oblasti znanosti i tehnologije.

Vlada je primila k znanju i Izvješće o radu Inspektorata za razdoblje srpnja – rujna 2020. godine kao i Informaciju o stjecanju uz naknadu nekretnina označenih kao parcele broj: 1296/2, 943/3, 936/5, 918/4, 911/2, 900/8, 884/3, 898/3 i 989/4, sve u k. o. Vučilovac.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *