Grad Tuzla, u partnerstvu sa Fondacijom IMPAKT Sarajevo i Ministrarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, 21. oktobra objavio je javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u tom gradu, koji se realizuje u okviru Programa podrške poduzetništvu mladih.

Ovaj javni poziv namijenjen je mladim osobama od 18 do 35 godina starosti sa mjestom boravka/prebivališta na području grada Tuzle, koje imaju poslovnu ideju koju žele da pokrenu i uspostave formalni biznis, registracijom samostalne djelatnosti u osnovnom zanimanju, ili samostalne djelatnosti u dodatnom zanimanju ili privrednog društva, sa minimalno jednom zaposlenom osobom.

Također, javni poziv namijenjen je i mladim osobama od 18 do 35 godina starosti, vlasnicima postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Tuzle, koji je registrovan u period do godinu dana od objave ovog javnog poziva, koji su zantiresovani za razvoj poduzetničkih vještina i imaju poslovnu ideju o proširenju poslovanja.

U okviru IMPAKT inkubatora poslovnih ideja učesnicima će se pružiti:

1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana, raspoređena u periodu od maksimalno 2 mjeseca, fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.

2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.

3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Tuzle, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.

4. Stručnu i mentorsku podršku za realizovane poslovne poduhvate i uspostavljene biznise, u skladu sa procijenjenim potrebama.

Prijave na ovaj javni poziv mogu se izvršiti do 14. novembra 2022. godine.

Dodatne informacije o ovom javnom pozivu, kao i prijavni formular, mogu se dobiti na sajtu Grada Tuzla.

Izvor: ba.ekapija.com