Skupština Brčko distrikta BiH održala je 59. redovito zasjedanje:

Skupština Brčko distrikta BiH održala je 59. redovito zasjedanje:

ODRŽANA 59. REDOVITA SJEDNICA, USVOJEN ZAKON O UREDU ZA
PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU

KORUPCIJE U PRVOM ČITANJU

Skupština Brčko distrikta BiH održala je 59. redovito zasjedanje na kojem je u prvom
čitanju usvojen Zakon o uredu za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju
korupcije, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i
tužitelja u Brčko distriktu BiH kao i Zakon o izmjenama zakona o plaćama i drugim
naknadama pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja u Pravobraniteljstvu Brčko distrikta
BiH.
Predsjednik Skupštine rekao je da usvajanje novog Zakona o uredu za prevenciju
korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije proizilazi iz dosadašnjih iskustava
primjene važećeg Zakona, gdje se pokazala potreba određenih izmjena kako bi se poboljšao
rad Ureda, a obzirom da su izmjene bile obimne sukladno Jedinstvenim pravilima za izradu
popisa nametnula se potreba za donošenjem novog Zakona.
Prilikom usvajanja Zakona o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja u Brčko distriktu
BiH, kojim se uvodi pravo na naknadu putnih troškova, nije prihvaćen prijedlog Pravosudnog
povjerenstva da se utvrdi javni interes odnosno da se to pravo uvede retroaktivno od prvog
veljače 2024. godine.
Skupština je primila k znanju specijalno izvješće- analiza realizacije preporuka
ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Skupština je također raspravljala o prijedlogu Odluke o izmjeni Proračuna Brčko
distrikta BiH za 2024. godinu