Usvojen Pravilnik o energetskoj učinkovitosti zgrada

Usvojen Pravilnik o energetskoj učinkovitosti zgrada

Na 49. redovitoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog Odjela za
javne poslove usvojen je Pravilnik o energetskoj učinkovitosti zgrada.
„Stupanjem na snagu ovog pravilnika stvorene su sve pretpostavke za utvrđivanje tehničkih
zahtjeva u pogledu ispunjenja minimalnih zahtjeva za energetsku učinkovitost zgrada,
tehničke sustave grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije koje treba ispuniti prilikom
projektiranja i građenja novih zgrada. To će dovesti do značajnog smanjenja potrošnje
energije, a samim tim i ušteda za građane i pravne osobe na duži rok“, kazao je predstojnik
Odjela za javne poslove Ratko Stjepanović.
Članovi Vlade odobrili su dodjelu novčanih sredstava donacija Odjela za gospodarski
razvitak, šport i kulturu za 2024. godinu, u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM u korist
Udruge poslodavaca Brčko distrikta BiH za realizaciju projekta „Predstavljanje brčanskog
gospodarstva na sajmovima – 2024”. Na prijedlog ovog odjela usvojena je i Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Razvojno-garancijskog fonda Brčko distrikta
BiH.
Na prijedlog Odjela za obrazovanje odobrene su Smjernice za izradu nacrta pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih
programa u Brčko distriktu BiH.
Na današnjoj sjednici razmatran je Nacrt zakona o Uredu za prevenciju korupcije i
koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije predloženom od strane Skupštine Brčko
distrikta BiH uz zaključak da će amandmanski djelovati na predložene izmjene.
Na prijedlog Odjela za javne poslove dana je suglasnost za izdavanje građevinske dozvole za
izgradnju parkinga s pristupnim prometnicama u ulici Uzunovića u stambenom naselju Srpska
Varoš.