Novi etički Kodeks ponašanja zastupnika brčanske Skupštine

Novi etički Kodeks ponašanja zastupnika brčanske Skupštine

Čelnici Skupštine Distrikta, zajedno sa predstavnicima brčanske Kancelarije OSCE-a danas su za predstavnike nevladinog sektora upriličili prezentaciju novog etičkog Kodeksa ponašanja zastupnika brčanske Skupštine. Ponašanje u skladu sa etičkim Kodeksom svih zastupnika u Skupštini je nešto što je veoma važno zbog digniteta samog brčanskog Parlamenta.

„Imajući u vidu prije svega tu činjenicu i mi iz Ureda OSCE-a u Brčkom pružili smo svu neophodnu asistenciju prilikom njegove izrade, jer između ostalog Kodeks ima za cilj i jačanje integriteta“ rekla je Vanja Rikanović u ime ovdašnje kancelarije OSCE-a , dodavši da su kodeksi jedan od važnih mehanizama za borbu protiv korupcije i jačanja povjerenja javnosti.

Novi Kodeks ima i dimenzije borbe protiv korupcije jer obuhvata i pomenuti segment u djelovanju zastupnika, a upravo i iz ovog aspekta Brčko, koje je jedino donijelo ovakvu vrstu dokumenta, je pohvaljeno i od međunarodne komisije za borbu protiv korupcije.

„Pohvala je rezultat činjenice što je Brčko distrikt jedino u Bosni i Hercegovini usvojilo i Zakon o sprečavanju sukobu interesa koji je usklađen sa svim međunarodnim standardima, tako da smo mi primjer za cijelu BiH“, naglasila še šefica Stručne službe Skupštine Stojanka Knežević.

Usvojenog etičkog Kodeksa zastupnici u Skupštini se moraju pridržavati 24 sata, svih sedam dana u nedjelji, jer njihovo neadekvatno ponašanje mogu prijaviti i sami građani, a Komisija u čijem sastavu, što je novina, i su i tri predstavnika građana, može ih sankcionisti i oduzimanjem do 50 posto poslaničke plate.

Govoreći o etičkom Kodeksu ponašanja zastupnika, predsjednik brčanske Skupštine Siniša Milić konstatuje da je sačinjeni dokument veoma kvalitetno urađen.

“Naravno da dokument, odnosno papir sam po sebi ne rješava stvari. Ono što je novina je da u komisiju za ocjenu poštovanja Kodeksa uvodimo i eksterne članove iz reda građana i sigurni smo da će i to na neki način unaprijediti pravila ponašanja zastupnika“, naglasio je predsjednik brčanske Skupštine Siniša Milić, dodavši da su diskusije, kao ova današnja, neophodne kako bi se podigla svijest o potrebi moralnog ponašanja samih zastupnika, ali i podigla svijest samih građana koji u konačnici na izborima odlučuju ko će sjediti u Skupštini.

Inače, ključna stvar je praktična primjena usvojenohg Kodeksa, a ona će biti vidljiva tek sa novim skupštinskim sazivom, odnosno nakon oktobarskih izbora.