FMRPO: Objavljena preliminarna lista korisnika financijske pomoći

FMRPO: Objavljena preliminarna lista korisnika financijske pomoći

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u skladu sa Uredbom o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, objavilo preliminarnu listu korisnika financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima na internet stranicama ovog ministarstva i Vlade Federacije BiH. Potencijalna lista se nalazi na linku https://finpomoc2021.fmrpo.gov.ba/#/public/pretrage/.

Na taj način su učinjeni dostupnim i podaci o svim obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima koji ispunjavaju, kao i onim koji ne ispunjavanju uslove za dobivanje financijske pomoći u skladu sa Uredbom, a sve na osnovu službenih evidencija Porezne uprave FBiH.

U roku od 15 dana, počevši od 10.11.2021. godine, kada je objavljena preliminarna lista korisnika, obrti i ostale samostalne djelatnosti, koji nisu suglasni sa objavljenim podacima, mogu se obratiti Poreznoj upravi FBiH zbog eventualnih provjera, korekcija i konačnog ažuriranja podataka. Također, oni koji ne žele da prime financijsku pomoć u skladu sa Uredbom, imaju mogućnost da, u roku od 15 dana, o tome pismeno obavijeste Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

U skladu s metodologijom dodjele financijske pomoći propisanom Uredbom, koju je Vlada FBiH donijela na sjednici održanoj 27.10.2021. godine, Federalno ministarstvo će, nakon isteka tog roka, objaviti potencijalnu listu korisnika financijske pomoći, na osnovu ažuriranih podataka iz službenih evidencija Porezne uprave FBiH.

Protekom roka za podnošenje prigovora od osam dana od objave potencijalne liste, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će objaviti i konačnu listu korisnika financijske pomoći.

Sredstava financijske pomoći bit će isplaćena najkasnije do 31.1.2022. godine.

Inače, cilj dodjele financijske pomoći u ukupnom iznosu od 60 miliona KM je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *