FMON: Osigurano 1,5 miliona KM za javne visokoškolske i naučne ustanove u FBiH

FMON: Osigurano 1,5 miliona KM za javne visokoškolske i naučne ustanove u FBiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke potpisalo je i ove godine ugovore sa javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji BiH, a sredstva u ukupnom iznosu od 1,5 miliona KM namijenjena su za podršku realizaciji programa i projekata u oblasti nauke od značaja za FBiH.

Ugovori su potpisani sa svih šest javnih univerziteta u Federaciji BiH – Univerzitet u Sarajevu (558.000 KM), Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru (144.000 KM), Sveučilište u Mostaru (198.000 KM), Univerzitet u Bihaću (126.000 KM), Univerzitet u Zenici (144.000 KM), Univerzitet u Tuzli (234.000 KM) i Franjevačka teologija Sarajevo (24.000 KM), te sa univerzitetskim kliničkim centrima u Sarajevu i Tuzli, odnosno Sveučilišnom kliničkom bolnicom u Mostaru (po 24.000 KM).

Prema riječima federalne ministrice obrazovanja i nauke Jasne Duraković, ove godine su povećana izdvajanja za nauku. Također, na osnovu pozitivnih iskustava iz ranijih godina, u proces raspodjele sredstava, ponovo je uključena akademska i naučna zajednica.

– Podrška je dodijeljena putem ugovora, bez javnog poziva, odnosno direktno javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji BiH, koje, u skladu s vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama, odlučuju o utrošku dodijeljenih sredstava, a u okviru definiranih programa, kazala je ministrica Duraković, naglasivši kako se sredstva mogu koristiti za realizaciju naučnih projekata u okviru 11 programa.

Njima su, među ostalim, obuhvaćeni programi podrške naučnog usavršavanja na doktorskom studiju, izdavanju naučne literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalne naučnotehnološke saradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH, te sufinasiranja istraživačkog rada i studijskih boravaka. Također, ovi ugovori se odnose i na projekte i programe opremanja naučnih i visokoškolskih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora, te nabavka prioritetne opreme za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad, a njima su i precizno uređena prava i obaveze institucija, dok će Ministarstvo intenzivirati nadzor nad namjenskim utroškom sredstava.

Kako ističu iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu osigurano je skoro četiri miliona KM za oblast nauke, a sredstva će biti dodijeljena i putem javnog poziva ostalim naučnim ustanovama i društvima, te pojedincima koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova, kao i za podršku izdavanju akademskih i naučnih časopisa iz područja društvenih i humanističkih nauka u ovoj godini.

Dio sredstva biće dodijeljen u okviru konkursa za finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata, uzimajući u obzir sveukupni značaj i razvojne prioritete Federacije BiH u različitim naučnim oblastima, te za finansiranje preuzetih obaveza po osnovu bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne naučno-tehnološke saradnje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)