OPTUŽENI ZA POREZNU UTAJU SPORAZUMNO PRIZNANLI KRIVICU

OPTUŽENI ZA POREZNU UTAJU SPORAZUMNO PRIZNANLI KRIVICU

U okviru predmeta Tužilaštva BiH, optuženi za poreznu utaju u iznosu od 423.378,68 KM za koji iznos su oštetili budžet BiH, odlučili su se na sporazumno priznanje krivice, te pristali na predložene kazne:

–   Avdija Ćenanović (1964), na glavnu kaznu, kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine, kao i sporednu novčanu kaznu u iznosu od 5000 KM, koju će optuženi uplatiti u roku od 30 dana na JRT Trezora BiH.

–  pravno lice SARA KOMPANI d.o.o. Ilidža, na novčanu kaznu u iznosu od 10 000 KM, koju će optuženi uplatiti u roku od 30 dana. Na osnovu članova 110. i 111. Krivičnog zakona BiH, od optuženog pravnog lica se oduzima protivpravno stečena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 423.378,68 KM, koja je prethodno obezbjeđena i što je bio uslov za sklapanje sporazuma. Na taj način je u potpunosti osigurano namirenje štete po budžet BiH.

Optužnica tereti optužene: Avdiju Ćenanovića da je, kao vlasnik i odgovorno lice, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti u pravnom licu Sara Kompani d.o.o. Ilidža, pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, izbjegao da obračuna i plati poreska davanja PDV-a propisana poreskim zakonodavstvom, a pravno lice Sara Kompani d.o.o. Ilidža se tereti da je raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi, koju je ostvario optuženi Avdija Ćenanović.

Optuženi su priznali kivicu, Ćenanović za počinjeno krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavovima 1. i 2., i u vezi sa članom 54. KZ-a BiH, a pravno lice Sara Kompani d.o.o. Ilidža  krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavovima 1. i 2. i u vezi sa članovima 54. i 124. istog Zakona.

Sporazumna priznanja krivice su proslijeđena Sudu BiH koji ih je prihvatio i izrekao kaznu optuženima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.