Održana 47. redovita sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

Održana 47. redovita sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

Na 47. redovitoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog Odjela za
komunalne poslove odobrene su Smjernice za izradu pravilnika o poticanju proizvodnje
električne energije iz obnovljivih izvora.
Na prijedlog istog Odjela odobrene su i Smjernice za izradu pravilnika o aukcijama Brčko
distrikta BiH.
Članovi Vlade su na prijedlog Odjela za javne poslove dali suglasnost za izdavanje
građevinske JP „Putevi Brčko“ Brčko distrikta BiH za izgradnju pristupne ceste i parking
prostora u Ulici Josipa J. Strossmayera, privremenog karaktera u stambenom naselju Centar.
Na prijedlog Direkcije za financije Brčko distrikta BiH utvrđena je osnovica za obračun plaća
uposlenika proračunskih korisnika za 2024. godinu u iznosu od 767,22 KM. Ova Odluka
stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“,
a primjenjuje se na obračun plaća od 1. 7. 2024. godine. Također, na današnjoj sjednici
utvrđena je i osnovica za obračun plaća uposlenika proračunskih korisnika za 2025. godinu u
istom iznosu.