U Federaciji BiH je, prema podacima TI BiH, u posljednje dvije godine podijeljeno više od 77 miliona KM.

Samo u prošloj 2021. godini 9.576 udruženja Federacije BiH povuklo je iz budžeta 113,6 miliona KM, podaci su Finansijsko-informatičke agencije u Federaciji BiH, koje je Akta.ba objavila.

Iako cilj udruženja građana nije sticanje dobiti, iznenađujući je podatak da je čak  56,12 posto udruženja ostvarilo višemilionsku dobit, tj. višak prihoda nad rashodima.

U analizi Top 20 udruženja je ostvarilo prihod od 160,1 milion KM, dok je dobit iznosila  21,5 miliona KM.

Najveći prihod ostvario je Nogometni savez BiH i to 23,5 miliona KM. Odmah iza je Agencija za bankarstvo FBiH koja je registrovana kao samostalna neprofitna institucija osnovana radi unapređenja sigurnosti, kvalitete i zakonskog poslovanja bankarskog, mikrokreditnog i leasing sustava u Federaciji BiH.

Sredstva za finansiranje rada Agencije za bankarstvo FBiH osiguravaju se iz vlastitih izvora. Prihodi se ostvaruju od redovnog poslovanja, a sastoje se od naknada za superviziju, te naknada za davanje saglasnosti i odobrenja kao i drugih akata (ostale naknade), koje banke, MKO i lizing društva plaćaju upravo Agenciji.

prihod udruženja

Na trećem mjestu je humanitarno Udruženje Pomozi.ba. koje je u 2021. godini skoro pa uduplalo prihode i iznose 13,6 miliona KM. Ova organizacija je imala dobit, tj. višak prihoda nad rashodima od 2,5 miliona KM i veći je za milion ipo u odnosu na 2020. godinu. Udruženje ima i imovinu u vrijednosti od 5,6 miliona KM.

U drugoj tabeli se nalaze udruženja i fondacije koja su u finansijskom izvještaju za 2021. godinu prijavile najveću dobit, odnosno višak prihoda nad rashodima. Listu predvodi Fondacija Hastor sa iznosom od 3,8 miliona KM.

Prihodi udruženja i fondacija uglavnog dolaze od članarina, dobrovoljnih priloga i poklona javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, državnih subvencija i ugovora sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim osobama, prihodima od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda, te prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti udruženja ili fondacije, kako je određeno statutom.

Ipak, najvećim dijelom se finansiraju iz budžeta sa lokalnog nivoa, a najviše novca iz budžeta dobijaju političke stranke, sportski klubovi, boračke organizacije i vjerske zajednice.

Kao i svake godine, na vrhu liste nalaze se političke organizacije. Tako je i 2021. godine najviše novca iz budžeta “izvukla” SDA Sarajevo i to preko tri miliona KM.  Slijedi je FK Velež sa 2,4 miliona KM, te stranke HDZ BiH sa 2,1 milion KM I SDP BiH 1,7 miliona KM.

prihod budžet

 

akta.ba