CCI: POTREBAN NADZOR SKUPŠTINE POSAVSKOG KANTONA NAD RADOM KANTONALNIH INSTITUCIJA

CCI: POTREBAN NADZOR SKUPŠTINE POSAVSKOG KANTONA NAD RADOM KANTONALNIH INSTITUCIJA

„Neophodno je da kolegij Skupštine omogući, za njenu narednu sjednicu, raspravu o revizorskim izvještajima za 2022. godinu, zajedno s planovima za otklanjanje uočenih nepravilnosti“, navodi se u priopćenju za javnost Centara civilnih inicijativa, koje prenosimo u cijelosti. Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju zastupnike da konačno uspostave parlamentarni nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka kako bi se osiguralo otklanjanje svih uočenih nepravilnosti u radu kantonalnih institucija. U skladu s tim, neophodno je da kolegij Skupštine omogući, za njenu narednu sjednicu, raspravu o revizorskim izvještajima za 2022. godinu, zajedno s planovima za otklanjanje uočenih nepravilnosti.
Ured za reviziju institucija FBIH je ove godine objavio tri revizorska izvještaja iz domena nadležnosti Skupštine Posavskog kantona – za Zavod zdravstvenog osiguranja Posavskog kantona, Službu za upošljavanje Posavskog kantona, te izvještaj o finansijskoj reviziji Posavskog kantona za 2022. Revizorski izvještaji ukazuju na značajne nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca od strane ovih kantonalnih institucija. Za identifikovane nepravilnosti revizori su uputili 60 preporuka u cilju efikasnijeg rada institucija, s tim da je čak 35 ponovljeno iz prethodnog perioda. Revizori su za 2022. godinu između ostalog utvrdili da je Zavod zdravstvenog osiguranja Posavskog kantona dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za teško bolesne osobe vršila odlukom direktora, bez utvrđenog načina bodovanja pri dodjeli sredstava. Osim toga utvrđeno je da su sredstva iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 15.000 KM dodjeljivana neprofitnim organizacijama bez jasno utvrđenih kriterija. Dodatno, u revizorskim izvještajima identifikovano je da od 3.891 nezaposlene osobe na području Posavskog kantona na 31.12.2022. godine njih 1.029 nije imalo plaćeno zdravstveno osiguranje Službe i mogućnost dobivanja zdravstvene legitimacije te da Služba za upošljavanje Posavskog kantona tokom 2022. godine nije vršila monitoring, evaluaciju i izvještavanje o realizaciji programa sufinansiranja zapošljavanja. Također, revizori su utvrdili značajne nepravilnosti u upravljanju Proračunom Posavskog kantona u 2022. godini. Naime, zastupnicima i članovima radnih tijela vršena je isplata pune mjesečne naknade bez obzira na prisustvo sjednicama. Dodatno u organima državne službe tjedno radno vrijeme je 37,5 sati umjesto propisanih 40 sati. Da se kantonalnim Proračunom ne upravlja adekvatno, pokazuju i sljedeći nalazi revizije. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je tijekom 2022. godine dodijelilo transfere zdravstvenim ustanovama i centrima za socijalnu pomoć u iznosu od 1.764.000 na osnovu zahtjeva korisnika, bez jasno utvrđenih i mjerljivih kriterija. Osim toga, dodjela tekućeg transfera jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama u iznosu od 1.300.000 KM kod Ministarstva finansija izvršena je bez primjene utvrđenih kriterija ili bez definisanja kriterija. Također i kod Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta i Vlade Posavskog kantona raspodjela tekućih transfera neprofitnim organizacijama u iznosu od najmanje 973.900 KM nije izvršena na osnovu dovoljno jasnih i mjerljivih kriterija. Dodatno, raspodjela kapitalnih transfera u iznosu od 830.000 KM nije izvršena u skladu sa programima i Zakonom o izvršavanju Proračuna.
S obzirom na to da su nepravilnosti uočene kod kantonalnih institucija koje su izuzetno značajne kako bi se građanima Posaskog kantona osigurao bolji život i pružile bolje usluge, smatramo da je neophodno da Skupština Posavskog kantona prati planove za provođenje preporuka javne revizije, kako bi se slabosti i nepravilnosti u radu institucija ispravile.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)