48. redovna sjednica Skupštine Brčko Distrikta BiH

48. redovna sjednica Skupštine Brčko Distrikta BiH

Sjednica će se održati 19. srpnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA S 45., 46. I 47. REDOVITE I 14. IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

 1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – drugo čitanje

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANITELJA I ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJA U PRAVOBRANITELJSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog skupine zastupnika)

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog skupine zastupnika)

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U TIJELIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH RADI IZGRADNJE CESTE U MZ ŠATOROVIĆI – izvjestitelj gradonačelnik

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH RADI IZGRADNJE CESTE U MZ MAOČA – izvjestitelj gradonačelnik

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH RADI IZGRADNJE CESTE U MZ BRKA – izvjestitelj gradonačelnik

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH RADI IZGRADNJE VODOVODNE MREŽE U MZ GORNJI ZOVIK – izvjestitelj gradonačelnik

 1. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2022. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik

 1. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestitelj Upravni odbor

 1. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA POSLOVANJA PRIKAZANOG U ZAVRŠNOM RAČUNU JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2022. GODINU – izvjestitelj Upravni odbor

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVJERAVANJU IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH CESTA JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj Upravni odbor

 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI SA ZASTUPNIČKIM PITANJEM ZASTUPNICE MILIJANE SIMIĆ – izvjestitelj gradonačelnik

 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI SA ZASTUPNIČKIM PITANJEM ZASTUPNIKA ADMIRA MUJKANOVIĆA – izvjestitelj voditelj Policije

 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ISPLAĆENIM SUDSKIM PRESUDAMA U ZADNJIH PET GODINA (prijedlog zastupnika Bore Ristića) – izvjestitelj gradonačelnik

 1. RAZMATRANJE INICIJATIVE ZA DONOŠENJE ZAKONA O INFORMACIJSKOJ SIGURNOSTI I TEHNOLOGIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog zastupnika Abdulaha Iljazovića)

NAPOMENA: Materijali pod točkama 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 19, 20, 21 i 22 dostavljeni su ranije te Vas molim da ih pripremite.

Zbog obimnosti, materijal pod točkom 15 možete preuzeti na web-stranici Skupštine.

Molim Vas da sjednici neizostavno nazočite. Ako ste opravdano spriječeni, potrebno je da pravodobno obavijestite predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)