Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrila Rebalans za 2024. godinu

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrila Rebalans za 2024. godinu

Na 22. izvanrednoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrena je Odluka o
izmjeni Proračuna Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.
Prijedlogom izmjena Proračuna Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2024. godinu,
Proračun je uvećan za 58,7 milijuna KM od čega se na uvećanje prihoda odnosi 23 milijuna
KM, a na uvećanje financiranja 35,7 milijuna KM što predstavlja višak neraspoređenih
prihoda nad rashodima iz ranijih godina, tako da Proračun Brčko distrikta BiH za 2024.
godinu, uz ove izmjene, iznosi 458.144.931,96 KM.
Ravnateljica Direkcije za financije Brčko distrikta BiH Janja Geljić kazala je da je u skladu sa
setom izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u tijelima javne uprave i
institucijama Brčko distrikta BiH planirano povećanje plaće svim uposlenima u iznosu od
165,00 KM počevši od 1. srpnja 2024. godine.
Ona je istakla da je određeni dio sredstava planiran za kapitalne investicije i za unapređenje
infrastrukture, kako bi se poboljšali uvjeti za nove investicije i poduzetnička ulaganja u Brčko
distriktu BiH.
„Predviđeno je i uvećanje stipendija s ciljem stimuliranja studenata, jer je kontinuirano
ulaganje u znanje naša svijetla budućnost“, istakla je Geljić.
Također, naglasila je i da se izmjenama Proračuna predviđaju i subvencije za nadoknadu
dijela troškova goriva za realiziranu proizvodnju pod biljnim kulturama u 2024. godini.