Prva dva sata parkinga kod brčanske Bolnice besplatna

Prva dva sata parkinga kod brčanske Bolnice besplatna

Zastupnici brčanske Skupštine tokom prijepodnevnog zasjedanja dali su saglasnost kad je riječ o usklađivanju plata radnika Fonda zdravstvenog osiguranja kao i one koja se tiče naknade troškova dolaska na posao.„Najviše vremena zastupnici su potrošili na analizu, odnosno davanje saglasnosti na izmjenu i dopunu odluke o izmjeni cjenovnika korištenja parkinga u Brčkom, a što se odnosi na zatvoreni parking kod Bolnice, gdje je suština da prva dva sata pacijenti imaju pravo na besplatni parking“, rekao je predsjednik brčanske Skupštine Siniša Milić, dodavši da je JP “Putevi Brčko” dobilo zadatak da u roku od 60 dana izradi novi prijedlog cjenovnika parking usluga u Brčkom. Zastupnici su inače prihvatili i Plan rada Turističke organizacije za tekuću godinu.