„Program integriranog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog  pristupa“

„Program integriranog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa“

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na 37. redovitoj sjednici na prijedlog Direkcije
za financije Brčko distrikta BiH odobrila Odluku o zaduženju Brčko distrikta BiH kod
Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 25.000.000,00
EUR za financiranje projekata kroz „Program integriranog razvoja koridora Save i Drine
primjenom višefaznog programskog pristupa“.
Iznos novčanih sredstava je namijenjen za financiranje zatvaranja deponije smeća, izgradnju
Centra za upravljanje čvrstim otpadom, regulaciju dijela toka kanala Blizna u Brčko distriktu
BiH, regulaciju i čišćenje dijela toka rijeke Brke uzvodno od mosta na Kožari u Brčko
distriktu BiH, šetnicu i biciklističku stazu uz desnu obalu rijeke Save dužinom Brčko distrikta
BiH.
Ova Odluka upućuje se Skupštini Brčko distrikta BiH na konačno usvajanje.
Na prijedlog Direkcije za financije Brčko distrikt BiH odobreno je i izdvajanje novčanih
sredstava u ukupnom iznosu od 275.367,46 KM iz sredstava rezervi Proračuna Brčko distrikta
BiH za 2024. godinu u svrhu naknade štete na stambenim, poslovnim, gospodarskim
objektima kao i u području poljoprivrede, nastale zbog olujnog nevremena.
Članovi Vlade su na današnjoj sjednici dali i suglasnost na Program rada JZU „Zdravstveni
centar Brčko“ za 2024. godinu.