PBD BiH posjetio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić

PBD BiH posjetio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić

U posjeti Policiji Brčko distrikta BiH danas je boravio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad
Nešić kojeg je primio šef Policije Goran Pisić.
Tokom sastanka koji je uslijedio u okviru posjete razgovarano je o mnogo tema, prvenstveno oko
organizacije rada ove policijske agencije, zatim stanja bezbjednosti, ali i mjera koje Policija Brčko
distrikta BiH provodi u oblasti sprečavanja organizovanog kriminaliteta, te oko pitanja suzbijanja
korupcije.
Na sastanku je razgovarano i o nastavku podrške koju Ministarstvo sigurnosti pruža Policiji Brčko
distrikta BiH. Posebno važnim je istaknuto ispunjavanje obaveza na putu ka evropskim integracijama i
postajanja dijelom jedinstvenog evropskog sigurnosnog prostora, a prvi među narednim koracima je
potpisivanje sporazuma sa FRONTEX-om o čemu je ministar Nešić informisao šefa Policije Pisića.