Osnovica za obračun plaće djelatnika proračunskih korisnika utvrđena  u iznosu od 900,00 KM:

Osnovica za obračun plaće djelatnika proračunskih korisnika utvrđena u iznosu od 900,00 KM:

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na 34. redovitoj sjednici na prijedlog Direkcije
za financije Brčko distrikta BiH usvojila Odluku o visini osnovice za obračun plaća djelatnika
proračunskih korisnika Brčko distrikta BiH. Visina osnovice za obračun plaća djelatnika
proračunskih korisnika utvrđuje se u iznosu od 900,00 KM.
Ovom Odlukom utvrđena je visina osnovice za obračun plaća uposlenih u tijelima javne
uprave i institucijama Brčko distrikta BiH, uposlenih u Pravosuđu Brčko distrikta BiH,
Policiji Brčko distrikta BiH, korisnicima proračunskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta
BiH, Izbornom povjerenstvu Brčko distrikta BiH i Uredu za reviziju javne uprave i institucija
Brčko distrikta BiH za 2024. godinu.
„S obzirom na to da je Vlada RS-a donijela odluku o visini najniže plaće u RS-u u 2024.
godini u visini od 900,00 KM te ova plaća predstavlja višu najnižu plaću u entitetima,
potrebno je izvršiti usklađivanje osnovice za obračun plaća s ovim iznosom“, istakla je
ravnateljica Direkcije za financije Brčko distrikta BiH Janja Geljić.
Ova Odluka primjenjuje se na obračun plaće za naredni mjesec od dana usvajanja Odluke o
izmjeni Proračuna Brčko distrikta BiH za 2024. godinu.
Na današnjoj sjednici članovi Vlade odobrili su amandmane na Nacrt zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o Policiji Brčko distrikta BiH. Navedeni nacrt zakona danas se nalazi na
dnevnom redu Skupštine Brčko distrikta BiH.
Usvojena je Odluka o utvrđivanju naknade za obavljanje posebnih poslova u tijelima javne
uprave.

Na prijedlog Odjela za javni registar, Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja,
Odjela za stručne i administrativne poslove, Odjela za prostorno planiranje i imovinsko
pravne odnose, Odjela za obrazovanje, Odjela za komunalne poslove i Ureda za upravljanje
javnom imovinom razmatrana su i izvješća o zaključenim ugovorima, ugovorenim poslovima,
utrošenim sredstvima i rezultatima provedene analize i ocjene učinkovitosti i efektivnosti
obavljenih poslova u 2023. godini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)