Okončana 42. redovna sjednica

Okončana 42. redovna sjednica

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na nastavku 42. redovne sjednice razmatrala je Izvještaj Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH o uplaćenim i realizovanim sredstvima Budžeta Brčko distrikta BiH u 2023. godini.

Ukupno uplaćena sredstva iz budžeta u 2023. godini iznose 12.005.000,00 KM, za oko 1% više u odnosu na uplatu u 2022. godini i to sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje po kategorijama u ukupnom iznosu 10.950.000,00 KM i sredstva za finansiranje programa zdravstvene zaštite osiguranim licima u ukupnom iznosu 1.055.000,00 KM.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načinu finansiranja boravka djece u javnim predškolskim ustanovama Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH kao člana upravnog odbora projekta na državnom nivou, Prijedlog zaključka o tekstu nacrta memoranduma o saradnji u oblasti mladih između Ministarstva civilnih poslova BiH i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Republike Hrvatske i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na sporazum o saradnji u oblasti visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između države Libije i BiH.

Vlada je primila k znanju informacije Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju – Zapadni Balkan, izjave o fiskalnoj odgovornosti Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2023. godinu, Skupštine Brčko distrikta BiH, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Odjeljenja za javni registar, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za fiskalnu 2023. godinu.

Na 42. sjednici članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava u korist Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za program subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstva na području Distrikta, Prijedlog odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava u korist Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za subvenciju dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na području Distrikta, Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava donacija za „Nagrade za najboljeg sportistu i sportistkinju u prethodnoj godini“, Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava donacija za „Internacionalne teatarske susrete Brčko distrikta BiH“ i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt pravilnika o kriterijima, visini i načinu obračuna naknade troškova prevoza na posao i s posla u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH.

Vlada je odobrila i Smjernice za izradu prijedloga odluke o kriterijima i postupku odabira privatnog partnera putem javnog poziva u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu.