Održan nastavak 39. redovite sjednicev Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovin:

Održan nastavak 39. redovite sjednicev Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovin:

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjem prvom nastavku 39. redovite
sjednice na prijedlog Direkcije za financije Brčko distrikta BiH razmatrala je Izvješće o
nadzoru nad primjenom Zakona o igrama na sreću Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 7.
do 31. 12. 2022. godine kao i za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2023. godine.
Naplaćeni iznos za izvještajno razdoblje od 1. 7. do 31. 12. 2022. godine za naknade za
izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću iznosi 682.750,00 KM, a paušalni porez od
dobiti igara na sreću iznosi 369.532,21 KM dok naplaćeni iznos za izvještajno razdoblje 1. 1.
do 30. 6. 2023. godine za naknade za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću
iznosi 1.172.896,40 KM, a paušalni porez od dobiti igara na sreću iznosi 550.179,61 KM.
Članovi Vlade na prijedlog Direkcije za financije razmatrali su i Izvješće o radu Vijeća za
računovodstvo i reviziju Brčko distrikta BiH za 2023. godinu kao i Informaciju o
nedostatcima postojeće fiskalizacije u Brčko distriktu BiH, prijedlogom za uvođenje novog
fiskalnog sustava kao i podataka o krajnjoj potrošnji u Brčko distriktu BiH.
Na prijedlog Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju Vlada je razmatrala i
Informaciju u vezi sa URBACT programom. URBACT je program međuteritorijalne suradnje
kojem je cilj postizanje integriranog održivog urbanog razvoja kroz stvaranje mreže gradova
koji razmjenjuju dobru praksu i ideje.