Odobren nastavak isplate stipendija postojećim stipendistima  s područja Distrikta za 2024. godinu

Odobren nastavak isplate stipendija postojećim stipendistima s područja Distrikta za 2024. godinu

Danas je održan drugi nastavak 37. redovite sjednice te je započeta 38. redovita sjednica
Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Na drugom nastavku 37. redovite sjednice Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
odobren je tekući transfer i usvojen Program utroška sredstava u cilju provođenja statističkih
aktivnosti od isključivog interesa za Brčko distrikt BiH koje provodi Agencija za statistiku
BiH.
U okviru 38. redovite sjednice Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine razmatrana je
Informacija o proračunskim implikacijama koje će proizaći donošenjem Odluke o najnižoj
plaći u RS-u od 900,00 KM za 2024. godinu, a koju je tražio poslanički klub Stranke
demokratske akcije. Na prijedlog Direkcije za financije Brčko distrikta BiH odobrene su i
Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i
isplata plate budžetskim korisnicima, kao i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjeni
Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.
Na prijedlog Odjela za obrazovanje odobren je nastavak isplate stipendija postojećim
stipendistima s područja Brčko distrikta BiH za 2024. godinu u ukupnom iznosu od
671.000,00 KM.
Odobrene su i tekuće donacije i Program utroška sredstava vjerskim zajednicama u ukupnom
iznosu od 415.194,00 KM.
Članovi Vlade razmatrali su prijedlog amandmana na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine predložen od strane
Kluba zastupnika SBiH i nezavisnog zastupnika Abdulaha Iljazovića u Skupštini Brčko
distrikta Bosne i Hercegovine te su istakli da nemaju primjedbi na prijedlog amandmana.
Na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge odobrene su i Smjernice za izradu nacrta
zakona o roditeljima njegovateljima u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.
Članovi Vlade dali su suglasnost na Izvješće o radu Radio-novinske i izdavačke ustanove
„Radio Brčko“ Brčko distrikta BiH za 2023. godinu te odobrili tekući kapitalni transfer i
Program utroška sredstava u ukupnom iznosu od 540.569,00 KM.

K znanju je primljena i Informacija o raspolaganju nekretninama u skladu sa zaključkom
Skupštine Brčko distrikta BiH.