Konsultativni sastanak s ciljem usaglašavanja prijedloga Dnevnog reda :

Konsultativni sastanak s ciljem usaglašavanja prijedloga Dnevnog reda :

Redovna sjednica brčanske Skupštine uz analizu bezbjednosne situacije u Distriktu zakazana za narednu srijedu

Predsjednici klubova zastupnika brčanske Skupštine danas su održati konsultativni sastanak s ciljem usaglašavanja prijedloga Dnevnog reda za novo redovno skupštinsko zasjedanje, koje je zakazano za narednu srijedu 12. juna, sa početkom u deset sati. Među pedesetak potencijalnih tačaka, jedna od najznačajnijih bi mogla biti, analiza rebalansa budžeta Distrikta u ukupnom iznosi od 61 milion maraka.

“Juče smo imali sastanak sa članovima KomisIje za budžet koji svakodnevno sa predstavnicima službi i institucija Distrikta usaglašavaju preraspodjelu sredstava rebalansa i vjerujem da će on biti usvojen u zakonom propisanom roku, odnosno najkasnije početkom narednog mjeseca“, rekao je predsjednik Skupštine Siniša Milić, dodavši da je takođe predloženo da se raspravlja o nacrtu Zakona o prevenciji korupcije u Distriktu kao i aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na ovom području.„Kad je riječ o bezbjednosnoj situaciji uputiti ćemo zahtjev brčanskoj Policiji da načini procjenu bezbjednosnog stanja u Distriktu, imajući u vidu i činjenično stanje u vezi sa današnjim ranjavanjem pripadnika ovdašnje policije“, akcentirao je Milić. Inače, dogovoreno je da se pred zastupnicima nađe i nacrt Zakona o prevenciji korupcije u Distriktu, kao i set odluka o javim interesima, te izvještaja o radu nekoliko brčanskih javnih službi i institucija.