PRONI Centar za omladinski razvoj, Fondacija “Ana i Vlade Divac” i Mreža vršnjačkih edukatora (PEN) pozivaju sve zainteresovane mlade od 19 do 32 godine sa teritorije lokalnih samouprava Vranje, Sremska Mitrovica, Bijeljina, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Južna Mitrovica i Kamenica da se prijave za članstvo u Odboru Omladinskog fonda.

Šta su Omladinski fondovi?

Projekat Omladinski fondovi se realizuje sa ciljem povećanja učešća mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodjelu sredstava projektima koje iniciraju i vode sami mladi.

Odbore Omladinskog fonda čini 8 mladih sa teritorije lokalne samouprave koji će rukovoditi konkursom za podnošenje prijedloga projekata i odlučivati koji će projekti biti realizovani na teritoriji njihove lokalne samouprave.

Članovi i članice odbora Omladinskog fonda će učestvovati na 2 obuke koje će im omogućiti da prate realizaciju projekata i podržavaju grupe mladih koje ih realizuju. Članovi odbora Omladinskih fondova će takođe blisko sarađivati sa drugim članovima i članicama odbora Omladinskih fondova sa Zapadnog Balkana.

Da li želiš da postaneš član/ica odbora Omladinskog fonda?

 • Da li imate između 19 i 32 godine?
 • Da li imate prethodno iskustvo u podršci mladima u vašoj zajednici?
 • Da li prepoznajete potrebe mladih u vašem gradu/opštini?
 • Da li želite da dobrovoljno doprinosite radu Omladinskog fonda za mlade 10 meseci nakon što ste postali dio Omladinskog fonda?
 • Da li želite da sarađujete s mladim ljudima iz vaše zajednice i regiona Zapadnog Balkana na razvoju zajednice i pomirenju?

Šta te očekuje ako postaneš član/ica Omladinskog fonda?

 • Obavezna trodnevna obuka za upravljanje projektima u julu 2023. u zemlji.
 • Obavezna trodnevna obuka o razvoju zajednice i regionalnoj saradnji u avgustu u Srbiji.
 • Sastanci, treninzi i saradnja sa predstavnicima PRONI-ja, PEN-a i Fondacije Ana i Vlade Divac.
 • Promovisanje programa i edukacija mladih o razvoju projekata i dobijanju sredstava i podrške za rješavanje lokalnih problema mladih.
 • Odbor Omladinskog fonda će upravljati fondom sa ukupnim budžetom od 7.000 dolara po lokalnoj samoupravi.
 • Otvaranje poziva za projekte neformalnih grupa mladih u vašem gradu do 1.000 dolara po projektu.
 • Prijem, čitanje i bodovanje projektnih prijava i odabir prijava za intervjue (preliminarna selekcija)
 • Intervjui sa mladim ljudima koji su poslali projektnu prijavu i donošenje odluka zajedno sa ostalim članovima Odbora čiji će omladinski projekti dobiti podršku iz Omladinskog fonda.
 • Informisanje grupa o rezultatima konkursa.
 • Organizacija potpisivanja ugovora i dojdele sredstava za odobrene projekte.
 • Praćenje realizacije projekta, evaluacija i izvještavanje.
 • Saradnja sa članovima i članicama drugih odbora Omladinskih fondova u regionu.

Ako želite da steknete nove vještine i upoznate sjajne ljude i mislite da možete poboljšati kvalitet života mladih u vašoj opštini/gradu kao član/ica Odbora Omladinskog fonda, prijavite se popunjavanjem prijavnog formulara koji je dostupan ovdje:

APLICIRAJ I POSTANI ČLAN/ICA ODBORA OMLADINSKOG FONDA

Rok za prijavu je 12. jul 2023. godine.

Za sve detaljne informcije o konkursu klikni OVDJE.

Sve osnovne troškove u vezi sa vašim učešćem na planiranim događajima, uključujući putovanje, smeštaj i obroke tokom vašeg učešća snose organizatori.

Obavijestićemo vas o intervjuu i daljim koracima selekcije do 14. jula 2023. godine.

Za više informacija kontaktirajte nas na info@proni.ba.

Omladinski fondvi su dio projekta Regionalno partnerstvo mladih koji nastoji da razvije novu generaciju lidera/ki na Zapadnom Balkanu.

Projekat Regionalno partnerstvo mladih podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u partnerstvu sa Međunarodnim republikanskim institutom (IRI), Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP), Fondacijom Ana i Vlade Divac, PRONI Centrom za omladinski razvoj, Mrežom vršnjačkih edukatora (PEN), Kosovskim centrom za bezbjednosne studije (KCSS) i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (FPN UNSA).